Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Katedra prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach:
  • fotogrametria bliskiego zasięgu,
  • fotogrametria internetowa ,
  • fotogrametria w archeologii ,
  • teledetekcja ,
  • termowizja,
  • rekonstrukcje obrazów,
  • gospodarcze zastosowania teledetekcji satelitarnej ,
  • metody przetwarzania wielosensorowych obrazów teledetekcyjnych